Skip links
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 1

Trade Map-Trade Statistics For International Business Development

Ticari İstihbarat’ın büyük önem taşıdığı günümüz piyasalarında ürettiğiniz-ihraç ettiğiniz ürünün hangi piyasalarda, ne oranda rağbet gördüğünü bilmek ve bu bilgiye ihtiyacınız olduğunda en kısa sürede ulaşabilmek çok önemlidir.

Bu nedenle, ülkelerin ithalat-ihracat verilerini rahatlıkla elde edebileceğiniz Trade Map sitesinin kullanımına yönelik bu bilgi notunu hazırlama gereği hissettik. Bu sitedeki arayüz aracılığı ile Harmonize Kod olarak bilinen 6’lı GTİP bazında araştırmalar yapabilir, ülke – madde grupları oluşturabilir, ürün ve ülke ithalat verilerine ulaşabilirsiniz.

Siteye Giriş

Arama motoruna trade map yazarak aratabilir veya adre satırına www.trademap.org yazarak siteye ana menüsüne giriş yapabilirsiniz.

Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 2
Resim 1
Kullanıcı Oluşturma
Siteye giriş yapılabilmesi amacıyla bir kullanıcı kimliği oluşturulması gerekmektedir. Resim 2’de kırmızı okla gösterilen Kullanıcı oluştur sekmesine tuşlanarak giriş yapılır. Açılan pencerede (Resim 3) kırmızı oklar ile gösterilen bölümler doldurularak kahverengi okla gösterilen sekmeye tuşlanır. Resim 4 ile gösterilen yeni açılan sayfada gerekli kısımlar doldurulur ve en altta yer alan onaylama (Submit) sekmesi tıklanır. Bu aşamada yazmış olduğunuz e-mail adresinize bir onay linki gelecektir. Onay kodu tıklanarak üyeliğinizi aktive ediniz.
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 3
Resim 2
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 4
Resim 3
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 5
Resim 4
Siteye Giriş ve Raporlama
Oluşturduğunuz yeni kullanıcı ile artık sisteme giriş yapabilirsiniz. Resim 1’de görülen sayfada e-mail adresi ve şifre yazılarak sisteme giriş yapılır. Ekran Resim 5’te görülen şekilde açılacaktır. Bu ekranda 1 ile gösterilen alan ürün ve/veya ürün grubu girilmektedir. 2 ile gösterilen bölüme ise ülke ve/veya bölge girişi yapılmaktadır.
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 6
Resim 6
Resim 7’deki şekilde ekranda veriler görülür. Bu aşamada table sekmesi altında yer alan excel işareti tıklanarak rapor bilgisayara kaydedilebilir.
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 7
Resim 7
İndirilen dosya tıklandığında Resim 8’de görülen güvenli uyarısı ekrana gelir. Bu durumda Yes butonu tıklanır ve tablo açılır. Tabloda ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra Save as yapılarak Dosya Türü (File Type) Office Programınız ile uyumlu bir excel dosyası olarak kaydedilmelidir (Excel 97-2003 Workbook vb.).
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 8
Resim 8
Eğer spesifik bir ülke için bu araştırmanın yapılması amaçlanıyorsa, ülkenin ilgili ürünleri hangi ülkelerden ithal ettiğinin raporunun alınması gerekmektedir. Böyle bir durumda Resim 7’de gösterilen ekranda ok ile gösterilen kısma ilgili ülke girilir. Örneğin Rusya Federasyon… Bu durumda Resim 9’da ekranda görülen tablo 841850 Numaralı GTİP’ten Rusya Federasyonu’nun hangi ülkeden ne kadarlık ürün aldığının gösterildiği tablo olacaktır.
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 9
Resim 9
Söz konusu tablo Resim 8’de görülen şekilde excele aktarılır ve istenilen şekilde düzenlenir.
ÜRÜN GRUBU VE ÜLKE GRUBU OLUŞTURMA
Trade Map içinde istediğiniz ürünler veya ülkeler için grup oluşturabilir ve daha dar kapsamlı, daha hedefe yönelik çalışmalar-araştırmalar gerçekleştirebilirsiniz.
Grup oluşturmak için sisteme giriş yapıldığında açılan sayfada Hesabım “My Account” bölümü seçilir (Bkz Resim 10).
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 10
Resim 10
Ürün Grubu oluşturmak için “Manage My Product Groups” sekmesi, Ülke Grubu oluşturmak için “Manage My Country Group” sekmesi kullanılır.
Örnek: 841850, 841869, 841891 ve 841899 GTİP’lerinden ihracat yapan bir firmamız grup olarak rakam almak isterse; Öncelikle ürün grubu oluşturmak için sırasıyla My Account → Manage My Product Group seçer.
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 11
Resim 11
Önce 1 ile gösterilen kısma oluşturmak istenilen ürün grubunun adı yazılır (Örnek: Dolaplar). Sonrasında 2’li – 4’lü – 6’lı olmak üzere ürün GTİP numaraları seçilerek 2 ile gösterilen buton tıklanarak Seçili Ürünler (Selected Products) kısmına aktarılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus bir ürün grubu tek tip GTİP takımından oluşur. Yani 4’lü GTİP grubu oluşturulacaksa yanlız 4’lü bazda GTİP’ler ürün grubuna eklenebilir. Tüm GTİP Numaraları seçildikten sonra 3 ile gösterilen Oluştur “Create” sekmesine tıklanarak ürün grubu oluşturulması tamamlanır. Ürün grubu oluşturulduğuna Resim 12’de görüldüğü şekilde ekran görünecektir.
Trade Map-Trade Statistics For International Business Development - 12
Resim 12
Ürün grubu kullanarak veri alınması gerektiğinde Resim 5’te 1 ile gösterilen alanda Group butonu işaretlenir ve butonun yanında yer alan satırda oluşturulan ürün grubu seçilir. Bu işlem sonrasında aktive olan tuş takımında “Yearly Time Series” seçilerek ilgili rapor oluşturulabilir.