Skip links

Nasıl Üye Olunur?

İSİB, Türk İklimlendirme Sektörünün yurtdışında tanıtımını sağlamakta ve ihracatçı firmalara yurtdışında destek olmaktadır.

Nasıl Üye Olunur? - 1

Üyelik Başvurusu

Birliğimize üye olmak için aşağıda yer alan formu doldurup çıktısını alarak,Ek’ler kısmında yer alan belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.

Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.
(Gerekli evrakları kargo ile iletebilirsiniz.)

Gerekli Evraklar
Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)

Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim
faaliyetinde bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)

Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)
İmza sirküleri (Fotokopi) veya Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)
  • Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.
  • Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres,telefon,faks,e-posta) tam ve düzgün bir şekilde
    doldurunuz. (Duyurularımızın ulaşması için özellikle e-posta kısmına dikkat ediniz.)