Skip links

Nasıl Üye Olunur?

İSİB, Türk İklimlendirme Sektörünün yurtdışında tanıtımını sağlamakta ve ihracatçı firmalara yurtdışında destek olmaktadır.

Nasıl Üye Olunur? - 1

Üyelik Başvurusu

Birliğimize üye olmak için aşağıda yer alan formu doldurup çıktısını alarak,Ek’ler kısmında yer alan belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.

Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.
(Gerekli evrakları kargo ile iletebilirsiniz.)

Gerekli Evraklar
Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)

Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim
faaliyetinde bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)

Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)
İmza sirküleri (Fotokopi) veya Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)
  • Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.
  • Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres,telefon,faks,e-posta) tam ve düzgün bir şekilde
    doldurunuz. (Duyurularımızın ulaşması için özellikle e-posta kısmına dikkat ediniz.)

MEHMET H. ŞANAL

Yönetim Kurulu Başkanı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İş hayatına üniversite eğitimi devam ederken başlamış olup,1990 yılında kurucu ortak olarak Şanal Elektrik Motorları firması ile atılmıştır. İş hayatına 1995 yılına kadar elektrik motoru üretimi ile devam etmiştir. 1995 yılından itibaren Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic.A.Ş. de ikinci kuşak yönetici olarak yönetimi devralmış olan Şanal, 1997 yılından itibaren Üntes Grup firmalarının Yönetim Kurulu Başkanlığını Yürütmektedir. 1999 -2012 yılları arasında OAİB Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim kurulunda muhasip üye olarak görev almıştır.2012- 2018 yılları arasında OAiB İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinde Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Mehmet Şanal halen Ankara Sanayi Odası Meclis üyeliği, TOBB İklimlendirme Meclisi üyeliği, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu-Başkon Sanayi başkanlığı, Iskav Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Evli olup, İrem ve İpek adında iki kız çocuğu bulunmaktadır.