Skip links
Milliyet Gazetesi Yazdı: İklimlendirme Sektörü Geleceğe Yön Verecek - 1

Milliyet Gazetesi Yazdı: İklimlendirme Sektörü Geleceğe Yön Verecek

İklimlendirme Sektörü Geleceğe Yön Verecek
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği(İSİB) 2023 vizyonu için yüzlerce proje üzerinde çalışmaya başladı. İSİB Başkanı Zeki Poyraz, önümüzdeki 10 yıl içinde 6 kat büyümeyi hedeflediklerini söyledi.
Toplumdaki refah seviyesinin artması, kentsel dönüşüm ve kaliteli yaşam standartlarının yükselmesinin sektöre olan talebi artırdığına dikkat çeken Poyraz, sektör olarak ilk defa Antalya’da çalıştay düzenlediklerini belirterek, “Akademisyenler, teknik müşavirler, snayiciler, mekanik tesisatçılar ve bürokratlardan oluşan yaklaşık 300 kişi, üniversite-sanayi işbirliği, mühendislik –ARGE-inovasyon kabiliyetinin artması, dünya pazarlarında pay artışı ve kurumsallığın oluşması açısından sektörün gelişmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı” dedi.
Sağlığı Doğrudan Etkiliyor
Çalıştayda ortaya çıkan yüzlerce proje içinden öncelik arz edenlerin,önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilerek yaşama geçirilmesi için çalışmalara başlanacağını belirten Zeki Poyraz, “2023 yılında 25 milyar dolar ihracat ve 35 milyar dolarlık bir iç satış hedefimiz bulunuyor. 2009 yılında 331 milyar dolar olan dünya iklimlendirme sektörünün Pazar payı 2010!da 379 milyar dolara, geçtiğimiz yıl da 407 milyar dolara ulaştı. Ekonomi uzmanları, sektördeki büyüme ivmasinin süreceğini bildiriyorlar. Ülke olarak 2011 yılı itibarı ile dünya pazarına yüzde 1,16’lık pay ile girerek 23. Sırada yer almıştık. 2023 yılına kadar dünya pazarında ilk 15 ülke arasına girmek istiyoruz” dedi.
Poyraz, sektörlerinin insan sağlını doğrudan etkileyen önemli unsurlar içerdiğini de sözlerine ekledi.