Skip links
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitimi - 1

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitimi

Bu eğitimde, ihracat ve ihracatçı kavramları, ihracat mevzuatları, aşamaları; dış ticarette devlet yardımları ve destek türleri tanıtılmaktadır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

  • İhracat Ve İhracatçı Kavramları, İhracat Mevzuatları, Aşamaları
  • Dış Ticarette Devlet Yardımları Ve Destek Türleri Tanıtılmaktadır

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitimi - 2