Skip links
Yapı Malzemeleri Komite Toplantısı - 1

Yapı Malzemeleri Komite Toplantısı

Yapı Malzemeleri sektörünün ihracatının artırılması amacıyla 2010 yılı Aralık ayında kurulan ve Birliğimizin de içerisinde yer aldığı Yapı Malzemeleri Komitesi 27 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da biraraya geldi. Söz konusu toplantıya Birliğimiz adına katılan Başkan S. Zeki POYRAZ’ın yanısıra Genel Sekreter Özkan AYDIN da iştirak etti. Toplantıda genel hatlarıyla Yapı Malzemeleri Sektörü Komitesinin bugüne kadar yaptığı faaliyetler hakkında bilgi edinildi ve 2016 yılında inşaat sektörü ile ilgili ortaklaşa ne gibi çalışmalar yapılabileceği hususları üzerinde duruldu.