Skip links
İsib Ashrae – Jarn Reklamları - 1

İsib Ashrae – Jarn Reklamları

Tüm dünyaya dağıtımı gerçekleştirilen ABD menşeli ASHRAE ve Japonya menşeli JARN dergilerinde İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin reklamları yayımlanmaya başlandı.

İSİB’in reklamlarını JARN Dergisi’nde 2015 yılı boyunca, ASHRAE Dergisinde ise Ocak, Mart ve Eylül aylarında görebilirsiniz.