Skip links
İklimlendirme Sektörü Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda 2. Aşama İçin Seçilen Tasarımlar - 1

İklimlendirme Sektörü Tasarım ve Uygulama Yarışması’nda 2. Aşama İçin Seçilen Tasarımlar

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilmekte olan “İklimlendirme Sektörü Tasarım ve Uygulama Yarışması”na 49 proje başvurusu olmuştur. 15 Kasım 2013 Cuma günü İstanbul’da yapılan “1.Seçici Kurul Toplantısı”nda Asli Jüri Üyelerinin ortak kararı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2.Aşama’ya katılmasına değer bulunan projeler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

A07S6E13
ABC7531
Android Kontrollü Akıllı İklimlendirme
B08S7E52
CHILL-SİM
ÇALIŞKAN
D5GA83T
SC0001
ST1R7
T1B2
UKD1401
Vana Manifold
Verim Artışı
ygz07
zulzo
2. AŞAMAYA KALAN YARIŞMACILARIN DİKKATİNE ….
15 Ocak tarihine kadar projeler üzerinde çalışmalara devam edilerek; proje komitesi tarafından belirlenecek ve daha sonra duyurusu yapılacak olan rapor formatına uygun bir şekilde ara değerlendirme için yarışma sekretaryasına gönderilmesi gerekmektedir. Ara raporun bu formata uygun olarak sunulması gerekmekte olup bu formata uymayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu ara değerlendirmede projeler ve yapılan çalışmalar değerlendirilerek desteklenmeye ve yarışmaya devam etmeye değer görülenler seçilecektir. Desteklenmeye değer görülen projelere daha önce bildirilen mali destek verilecektir.
Öte yandan projeler değerlendirilirken aşağıdaki özellikler esas alınacaktır:
İnovasyon, Özgünlük (Orijinal)
Ar-Ge öğesi,
Tasarım öğesi,

Enerji etkin,
Ekonomik,
Tek­nolojik detayları çözülmüş,

Rasyonel, Estetik, İş­levsel,
Üretilebilir, uygulanabi­lir,
Kullanıcı güvenliğini sağlayan,
Çevre dostu, İnsan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu olma
Ara raporun sunumunda; yapılan tasarımların hesapları mutlaka belirtilmelidir. Ürün veya sistemin üretilebilir, uygulanabilir olduğu ve teknolojik detaylarının çözüldüğü gösterilmelidir. Sadece bitmiş ürünün sunulması yeterli olmayıp ayrıca ürünün beklenilen performansı gösterdiği ve istenilen kapasiteyi sağladığı gösterilmelidir.