Skip links
TTMD’nin “Yapı ve Mekanik Tesisat Sektöründe Ekonomik Sorunlar” konulu çalıştayı yapıldı. - 1

TTMD’nin “Yapı ve Mekanik Tesisat Sektöründe Ekonomik Sorunlar” konulu çalıştayı yapıldı.

Doğalgaz Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayısı

TTMD’nin “Yapı ve Mekanik Tesisat Sektöründe Ekonomik Sorunlar” konulu çalıştayı yapıldı.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 2012 yılı Çalıştayı 16-17 Kasım tarihlerinde Eskişehir Anemon Otel’de yapıldı. Bu yılki konusu “Yapı ve Mekanik Sektöründe Ekonomik Sorunlar” olan Çalıştaya, TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, DOSİDER, ISKAV, İSİB, İSKİT, MTMD temsilcileri, TTMD Komisyon Üyeleri, Akademisyenler ve TTMD Üyeleri katıldı.

Eskişehir’de gerçekleştirilen TTMD 2012 yılı Çalıştayının konusunu “Yapı ve Mekanik Tesisat Sektöründe Ekonomik Sorunlar” oluşturdu.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan ARI, sektörümüzün herhangi bir krize karşı daha dayanıklı olması için altyapı çalışmaları yapılacağını belirterek mekanik tesisat sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeleri ve bunların Türkiye’de ki etkilerini anlattı. Hızlı Pazar kaybı, haksız rekabet koşulları, kurumsal firmaların azalması ve nitelikli işgücü eksikliği gibi sektöre ait bir çok sorunun altını çizen Gürkan ARI, bu sorunların çözümüne ilişkin TTMD olarak yapılan ve halen yürütülmekte olan faaliyetleri özetledi:

Açılışta ikinci olarak konuşan TOBB İklimlendirme Sektörü Meclisi ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Zeki POYRAZ, ihracat rakamlarımızın yükselmesiyle sektörümüzün büyüdüğünü belirterek iklimlendirme meclisinin kurulmasıyla birlikte devlet tarafından muhatap alınabilirliğimizin arttığını dile getirdi. POYRAZ, mevcut ortamda bazı problemler olduğunu, ancak bunların çözülebileceğini söyledi.

İSKİT adına konuşan Vural EROĞLU, tüm cihazların ihale kapsamı dışında olmasının bütün disiplinlere poblem yarattığını, yapılan işlerin sonunda test, ayar ve balans yapılmadığını işverenlerin yaptıkları sözleşmelerle çalışanlara istediği şeyleri dikte edebildiğini söyleyerek sektöre ilişkin İSKİT’in tespitlerini sıraladı.

DOSİDER adına bin sunum gerçekleştiren Ufuk ATAN, doğalgaz cihazı üreten firmaların sorunlarına dikkat çekerken pazarın çok değişken bir karakterde olduğunu söyledi. Çek yasasının değişimi ile karşılıksız çek olaylarının arttığını belirten ATAN, kentsel dönüşüm projelerinin de bazı negatif etkilerini anlattı.

İlk bölümde son olarak konuşan ISKAV Başkanı Metin DORUK, sektörde eğitimin önemini belirterek Türkiye’de ilk iklimlendirme bölümünün YTÜ’de açıldığını söyledi. Mekanik tesisatçıların poblemlerini sıralayan DURUK, üretim konusunda başarılı olduğumuzu ancak, müteahhitlik gücümüzü pazarlamamız gerektiğini söyleyerek müteahhitlerin de yaptıkları işlerde fark yaratmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

Aranın ardından yapılan ikinci oturumda, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep YILDIZ, Müteahhitlerin sorunlarına değinerek, çok düşük karlarla iş yapıldığını buna neden olarak rekabetin çok arttığını söyledi. Diğer disiplinleride eleştiren YILDIZ, sektörün kalkınması için yapılması gerekenleri birlikte sorgulamamız gerektiğini söyledi.

MTMD Kurucu Başkanı Ersin GÖKBUDAK, Müteahhit firmaların olumsuz şartlara karşı koyabilmek için mutlaka maddi gücünün olması gerektiğini belirtti. GÖKBUDAK, doğru fiyatta iş yapabilmek için fark yaratılması gerektiğini, ancak piyasada farkın anlaşılamaladığından dolayı sorunlar yaşandığını söyledi.

İklimlendirme Güvence Platformu adına bir sunum yapan Vural EROĞLU, sektörün içindeki iş kalitesini ve güvenliği derecelendirici kuruluş olarak sektörden hizmet almayan firmalara doğru bilgi verme amacıyla bu platformun oluşturulduğunu belirtti. EROĞLU ilk olarak müteahhitlerin denetimlerinin yapılabilmesi için MTMD ve ISKAV’ın ortak bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

İkinci gün katılımcıların 3 gruba ayrılmasıyla sektörün sorunları tehditleri, güçlü yönleri ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için analiz çalışmaları yapıldı. TTMD Çalıştayı’nın oturumunda 3 grubun ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda elde edilen çıkarımlar; 1. Grup adına Prof. Dr. Ahmet ARISOY, 2. Grup adına ISKAV Başkanı Metin DURUK, 3. Grup adına TTMD Başkanı Gürkan ARIK tarafından tüm Çalıştay katılımcıları ile yaplaşıldı, karşılıklı değerlendirme ve yorumların ardından Çalıştay tamamlandı.