Skip links

Anket Raporu

İsib üyelerinin, İsib faaliyetleri değerlendirimesi ve 2024 yılı beklentileriyle ilgili sorulara verdiği cevaplarla hazırlanan raporumuzu bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Anket Sonuçları Değerlendirme - 1
Anket Sonuçları Değerlendirme - 2

Ankete Katılan Firmaların Ana Faaliyet Alanları

No Data Found

Ankete katılan firmalarım %29,82’si Soğutma sektörü, %24,56’sı Havalandırma sektörü, %19,3’ü Isıma sektörü, %8,77’si Mekanik Tahhüt, %5’i Tesisat, %3,51’i Yalıtım, %1,75’i Klima sektörü ve %7,02’si Diğer sektörler de faaliyet göstermektedir.  

Ankete Katılan Firmaların Çalışan Sayısı

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ankete Katılan Firmaların 2023 Yılı İhracat/Ciro Oranı

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

İSİB Duyuru E-postaları Size Ulaşıyor Mu?

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

İSİB tarafından düzenlenmesi halinde aşağıda yer alan eğitim konularından hangilerine katılmak istersiniz?

Birden fazla seçim yapılmasına olanak veren soruda seçimlerin yüzdesel dağılımı gösterilmiştir.

No Data Found

İSİB’in gerçekleştirdiği faaliyetlerden en verimli bulduğunuz hangisi?

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Not: Yapay zeka yönlendirerek sektör özelinde ve İsib faaliyetlerinden memnuniyet seviyesi özelinde rapor oluşturmaya çalışıldı. Fakat rapor eklenmeye değer veri elde edilemedi.

2024 Sektör Hedefi Değerlendirmesi

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2028 Sektör Hedefi Değerlendirmesi

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ek olarak ankete katılan firmaların %77,2’si 2024 Sektör Hedefi Beklentisi sorusuna verdiği cevap ile 2028 Sektör Hedefi Beklentisi sorusuna verdiği cevap aynıyken; %22,8’i bu sorulara farklı cevapları vermiş. 

Farklı cevap veren firmalar arasında 2024 Beklentisi’ne zor diyenlerin tamamı 2028 hedefini gerçekçi bulurken; 2024 beklentisine gerçekçi diyen firmaların %80’si 2028 beklentilerine zor; %20’si ise artırılabilir olarak cevaplamış. 2024 sorusuna Artırılabilir olarak cevap veren firmaların tamamı 2028 hedefini gerçekçi bulmuş. — BURADAN ÇIKTI VERDİ FAKAT ANLAMLI BİR VERİ DEĞİL GİBİ.

İSİB Faaliyetleri Memnuniyet Seviyesi

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

İSİB web sitesini ziyaret ettiniz mi?

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

İSİB Ürün Arama Modülüne kaydınızı yaptırdınız mı?

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

İSİB Dış Ticaret İstihbarat Merkezinden hizmet almayı düşünüyor musunuz?

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

askturkiye.com Hakkında Bilgi Sahibi Misiniz?

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anket sonuçlarına göre members.isib.org.tr adresine de ürün bilgilerini yüklemeyen firmaların tamamı aynı zamanda askturkiye.com hakkında da bilgi sahibi değil. 

www.askturkiye.com Adresine Ürün Bilgilerinizi Yüklediniz Mi?

No Data Found

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Yapay Zeka Notları

Yapay zekaya anket sonuçları yüklenerek, verilen komutlar doğrultusunda ilginç verileri listelemesi istedik. Buna göre oluşturulan çıktıya dair veriler aşağıda listelenmiştir.

Ankete Katılan Mekanik Taahhüt Firmalarının "Sektörümüzün 2024 yılı hedefi 7.8 Milyar USD’dir. Mevcut koşullarda bu hedefi nasıl değerlendiriyorsunuz?" Sorusuna Cevapları

No Data Found

Ankete katılan İsib firmaları arasından ilgili soruyu cevaplayan firmaların %80’i %0-25 arasında bir artış beklerken; %20’si %26-50 arası artış beklemektedir. Bu oranlar, diğer sektörlerle kıyaslandığında Mekanik Tahhüt sektöründe faaliyette bulunan firmaların 2024 yılı için ciro beklentilerinin diğer sektörlere kıyasla düşük kaldığı şekilde yorumlanmaktadır.

Ankete Katılan Soğutma Firmalarının "Sektörümüzün 2024 yılı hedefi 7.8 Milyar USD’dir. Mevcut koşullarda bu hedefi nasıl değerlendiriyorsunuz?" Sorusuna Cevapları

No Data Found

Ankete katılan İsib firmaları arasından ilgili soruyu cevaplayan firmaların %84,2’si hedefi gerçekçi bulurken; %10,5’i artırılabilir; %5,3’ü ulaşılması zor olarak değelendirmiş. Bu oranlar, diğer sektörlerle kıyaslandığında Soğutma sektöründe faaliyette bulunan firmaların 2024 yılı için ciro beklentilerinin diğer sektörlere kıyasla yüksek kaldığı şekilde yorumlanmaktadır.

Ankete Katılan Mekanik Taahhüt Firmalarının "Sektörümüzün 2024 yılı hedefi 7.8 Milyar USD’dir. Mevcut koşullarda bu hedefi nasıl değerlendiriyorsunuz?" Sorusuna Cevapları

No Data Found

Ankete katılan İsib firmaları arasından ilgili soruyu cevaplayan firmaların %84,2’si hedefi gerçekçi bulurken; %10,5’i artırılabilir; %5,3’ü ulaşılması zor olarak değelendirmiş. Bu oranlar, diğer sektörlerle kıyaslandığında Soğutma sektöründe faaliyette bulunan firmaların 2024 yılı için ciro beklentilerinin diğer sektörlere kıyasla yüksek kaldığı şekilde yorumlanmaktadır.

Ankete Katılan Mekanik Taahhüt Firmalarının "Sektörümüzün 2024 yılı hedefi 7.8 Milyar USD’dir. Mevcut koşullarda bu hedefi nasıl değerlendiriyorsunuz?" Sorusuna Cevapları

No Data Found

Ankete katılan İsib firmaları arasından ilgili soruyu cevaplayan firmaların %84,2’si hedefi gerçekçi bulurken; %10,5’i artırılabilir; %5,3’ü ulaşılması zor olarak değelendirmiş. Bu oranlar, diğer sektörlerle kıyaslandığında Soğutma sektöründe faaliyette bulunan firmaların 2024 yılı için ciro beklentilerinin diğer sektörlere kıyasla yüksek kaldığı şekilde yorumlanmaktadır.