Skip links
ISIB, Avrupa Uluslararası Mütehhitler Birliği (EIC) Sonbahar Konferansına Sponsor Oldu - 1

ISIB, Avrupa Uluslararası Mütehhitler Birliği (EIC) Sonbahar Konferansına Sponsor Oldu

Avrupa inşaat sanayinin en yüksek temsil organı  olan European International Contractors- Avrupa Uluslararası Mütehhitler Birliği’nin yılda iki defa düzenlediği konferanslara İSİB sponsor olmaya devam ediyor.
Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin (EIC- European International Contractors) Genel Kurulu ve Sonbahar Konferansı 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde “Küresel Altyapı Yatırımlarında Finansman Açığı” temasıyla Paris/Fransa’da gerçekleştirildi.
Konferansta, farklı dünya bölgelerine göre altyapı açığını ana hatlarıyla çizen üst düzey konuşmacılar bir araya geldi ve 2030’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni başarmak için finansman açığının giderilmesinin olası yolları tartışıldı.
Konferansta, OECD tahminlerine göre 2030 yılına kadar küresel altyapı yatırım ihtiyacının en az 70 trilyon USD olmasının öngörüldüğü; sadece Asya ülkelerinde söz konusu ihtiyacın 8 trilyon USD olarak hesaplandığı, gelişmiş ülkelerde sürdürebilir kalınma için 1,5 trilyon USD altyapı yatırımının gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara ulaşacağı hatırlatılarak, kısa ve orta vadeli tahmini istatistiklerin, gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımına ne kadar çok ihtiyaç olduğunu kanıtladığı ifade edildi. Bununla birlikte mega projelerin finansmanı konusunda finansörler devletlerin yanısıra alternatif finansman çözümlerine gidilmesi zorunluluğuna dikkat çekildi. Projelerin ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi ve maliyetlerin daha kabul edilebilir düzeye indirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Konferansın sunumlarına http://www.eic-federation.eu/assembly/workshop_speakers/ adresinden ulaşmak mümkün.
Her yıl Nisan ve Ekim aylarında gerçekleştirilen Konferanslar serisinde, Aralarında Türkiye Müteahhitler Birliği’nin de yer aldığı 15 farklı ülkenin Müteahhitler Birlikleri temsilcileri ile firma temsilcileri, yapı sektörüne ilişkin güncel sorunlar ve fırsatları ele almakta.
İSİB, Paris’te gerçekleştirilen Konferanstan daha önce de Berlin, Brüksel ve Kopenhag’daki konferanslarda da yerini almış ve Türk İklimlendirme Sektörünün tanıtmını gerçekleştirmişti.